START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PI¦MIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Emblethis denticollis


Rozkład rekordów w czasie
1800-1825 1826-1850 1851-1875 1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2000 2001-2025
1 7Nizina Wielkopolsko-Kujawska
Bydgoszcz, Wzgórze Wolno¶ci (BD98, Hebda et Rutkowski 2018), D±brówka, I (XU10, Hebda et Rutkowski 2019), Kutno (CC88, Gierlasiński et al. 2020a), Nowolipsk (YT06, Markiewicz et al. 2022), Poznań, Ostrów Tumski (XU30, Gierlasiński et al. 2022a)

Pojezierze Pomorskie
rez. Bielinek nad Odr± (VU46, Engel et Hedicke 1936, Hedicke et Michalk 1936, Engel 1938)

¦l±sk Dolny
Suchy Bór (BB91, Lis B. et Lis J.A. 2006), Żelazna, I (XS71, Gierlasiński et al. 2020a)


Lista wszystkich publikacji z pełnymi tytułami.

Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.