START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PI¦MIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Teratocoris antennatus

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964
Teratocoris antennatus:
Ciemię z podłużnym nacięciem na ¶rodku; głowa szersza niż jej długo¶ć; ciemię 1,5-1,7 razy szersze niż oko; I człon czułków znacznie grubszy przy podstawie niż na górze (rys. 75, za Wagner i Weber 1964); wyłupiaste oczy, nie dotykaj± przedniej krawędzi przedplecza; boczne krawędzie przedplecza zakrzywione, sinusowate (rys. 75 d, za Wagner i Weber 1964); membrana z obiema komórkami wyraźnie widocznymi; pierwszy człon tylnej stopy nieznacznie krótszy niż człony II i III razem wzięte (plemię Stenodemini); długo¶ć: samiec 3,2-3,5 mm: samica 5,2-5,5 mm;

Rysunki za Wagner i Weber 1964; rodzaj Teratocoris:

Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.