START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Agnocoris rubicundus (Fallén, 1807)

Agnocoris rubicundus:
Tylna krawędź przedplecza około dwa razy tak długa jak szerokość głowy; II człon czułków 0,8-0,9 razy krótszy niż szerokość głowy; ciemię 1,14 razy (u samic 1,4 razy) szersze niż oko; długość ciała: samiec - 4,3-5 mm; samica - 4,6-5,3 mm;
Na podstawie:
Wagner E., Weber H.H. 1964. Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. Paris, 593 s.
Gorczyca J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Polska. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorionae, Orthotylinae, Phylinae. Catalogus faunae Poloniae, Warszawa, 216 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.