START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Rhopalidae   >>   Rhopalus maculatus (Fieber, 1837)


Rhopalus maculatus:
Ciało od strony grzbietowej żółtoczerwone, czarno punktowane; po stronie brzusznej szarożółte lub brązowożółte. Głowa i czułki żółtoczerwone; drugi człon czułków nieznacznie szerszy od trzeciego. Przedplecze barwy ciała, czarno punktowane (szczególnie silnie przy tylnej krawędzi). Tarczka żółtoczerwone, czarno punktowana. Brzeg półpokryw i żyłki żółtoczerwone lub czerwone z brązowoczarnymi plamkami; korium między żyłkami słabo zesklerotyzowane, żółtawe; błonka przezroczysta, czasem lekko szara. Listewka odwłoka żółtoczerwona z małymi czarnymi plamami w środkowej części zewnętrznej krawędzi każdego segmentu. Odnóża czarno punktowane; uda żółtoczerwone, golenie żółtawe, trzeci człon stóp w części wierzchołkowej czarny. Długość ciała 6,5-9,1 mm.
Gatunek wilgociolubny. Żyje na woskownicy (Myrica gale), jaskrze (Rammculus sp.), dziurawcu nadobnym (Hypericum pulchrum), siedmiopaleczniku błotnym (Comarum palustre), krwawnicy (Lythrum sp.), wierzbownicy (Epilobium sp.), bagnie zwyczajnym (Ledum palustre), oraz ostrożeniu błotnym (Cirsium palustre).

Rysunki za Lis B. et al. 2008Na podstawie:
Lis B., Stroiński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. Heteroptera Poloniae 1: 157 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.