START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Tingidae   >>   Physatocheila harwoodi

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.


Physatocheila harwoodi:
Kołnierz nie tworzy kaptura lub kaptur nie przykrywa całej głowy; jeśli cała głowa jest przykryta przez kaptur, to jest on utworzony tylko przez kilka dużych oczek lub długość pola dyskoidalnego jest wyraźnie większa niż połowa długości półpokrywy; paranota obecne; całkowicie wywinięte na stronę grzbietową i leżące na bocznych powierzchniach przedplecza; w najszerszym miejscu utworzone przez 4 rzędy oczek; ujście gruczołów zapachowych widoczne w postaci mniej lub bardziej wydłużonego uszka; pole kostalne w części środkowej utworzone przez 3 rzędy oczek; wyrostki frontalne mogą się krzyżować; pole kostalne u nasady utworzone przez 2 rzędy dużych, nieregularnych oczek, w części środkowej utworzone przez poprzeczne pasmo drobnych, okrągłych i wyraźnie ciemniejszych oczek ułożonych w 3 rzędach, a następnie przez nieregularne, duże oczka ułożone w 1-2, a miejscami 3 rzędach; długość ciała 3,1-3,3 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.