STRONA GŁÓWNA        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        BIBLIOGRAFIA        O PROJEKCIE       

Reduviidaee   >>   Reduvius personatus

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 7. Nabidae, Reduviidae i Phymatidae". A. Cmoluchowa. PWN 1978.


Reduvius personatus:
1 - ciało w zarysie podłużnie owalne, mocno zbudowane.
2 - biodra pierwszej pary nóg krótkie, ich długość najwyżej dwukrotnie większa od szerokości; biodra pierwszej pary kuliste lub owalne, tylko nieznacznie wydłużone.
3 - przyoczka obecne.
4 - korium bez komórki lub z małą, czworokątną, od której na błonkę odchodzą dwie żyłki.
5 - poprzeczne przewężenie lub bruzda dzieli przedplecze na część przednią i tylną; przednia część przedplecza nie dłuższa od tylnej.
6 - pierwszy człon czułków krótszy od drugiego.
7 - obwódka odwłoka jednobarwna.
8 - tarczka z wypukłymi wałeczkami wzdłuż zewnętrznych brzegów.

POZOSTAŁE CECHY GATUNKU
- długość 15,0-18,0 mm.

GALERIA


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2019.