START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PI¦MIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Capsodes gothicus

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964
Capsodes gothicus:
Obr±czka apikalna szeroka, prawie tak długa jak poduszeczki przedplecza; przedplecze niemal całkowicie czarne z jasnym, zwykle pomarańczowym wzorem w przedniobocznej czę¶ci przedplecza; półpokrywa bez punktowania, czasami nieznacznie pomarszczona; pierwszy człon tylnej stopy tak długi lub wyraźnie krótszy niż człony II i III razem wzięte; tylna krawędź ciemienia bez żadnego żeberka;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.