START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Grypocoris sexguttatus

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964Grypocoris sexguttatus:
Pierwszy człon czułków krótszy niż długość przedplecza; pierwszy segment czułków zwykle krótszy lub tak długi jak szerokość głowy; drugi segment czułków nie grubszy niż obrączka apikalna, segemnty III i IV czułków smukłe, cieńsze niż segment II; obrączka apikalna wyraźnie krótsza niż poduszeczki przedplecza; półpokrywa bez punktowania, czasami nieznacznie pomarszczona; półpokrywa czarna z szerokim, żółtym wzorem w nasadowej połowie endocorium, wierzchołkowej połowie klawusa i nasadowych dwóch trzecih kuneusa, szata półpokryw jasna; zewnętrzna krawędź korium czarna, przynajmniej w jej części szczytowej; pierwszy człon tylnej stopy tak długi lub wyraźnie krótszy niż człony II i III razem wzięte; II człon stopy tylnych odnóży tak długi lub nieznacznie dłuższy niż człon I; tylne uda nie spłaszczone, krótsze, nie sięgające poza wierzchołek odwłoka; golenie z jasnym owłosieniem i brązowymi kolcami; tylna krawędź ciemienia bez żadnego żeberka; ciemię bez podłużnej bruzdy; ciemię 1,7-1,9 razy szersze (u samic 1,9-2,1) niż oko;Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.