START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Phytocoris nowickyi

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964


Niektóre gatunki z rodzaju Phytocoris, ze względu na duże, wzajemne podobieństwo, do pewnego oznaczenia wymagają analizy budowy aparatu kopulacyjnego samca.


Phytocoris nowickyi:
Brzuszna krawędź oka, widziana z przodu, przekracza nasadę czułków; I człon czułków długi, zwykle tak długi jak długość przedplecza; III człon czułków jasnożółty, rzadko trochę przyciemniony przy wierzchołku; czułki 1,25 razy dłuższe niż szerokość przedplecza, II człon czułków od 1,25 do 1,65 razy dłuższy niż człon I; obrączka apikalna obecna; wyraźnie krótsza niż poduszeczki przedplecza; półpokrywa bez punktowania, czasami nieznacznie pomarszczona; przedplecze i półpokrywy bez jednolicie rozmieszczonych, małych, czarnych plamek z czarnymi włosami, przedplecze zaokrąglone bocznie, boczna krawędź przedplecza zwykle bez ciemnego pasa wzdłuż całej długości; tylne uda spłaszczone, długie, zwykle sięgające poza wierzchołek odwłoka; pierwszy człon tylnej stopy tak długi lub wyraźnie krótszy niż człony II i III razem wzięte; parempodia blaszkowate, rozchodzące się; tylna krawędź ciemienia bez żadnego żeberka; ciemię bez podłużnej bruzdy; wielkość: samiec 5,7-6,3 mm; samica makropteryczna 6,0-6,5; brachypteryczna: 5,5 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.