START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PI¦MIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Myrmecophyes alboornatus (Stal, 1858)

Myrmecophyes alboornatus:
Biologia jest stosunkowo słabo poznana, większo¶ć danych sugeruje, że jest to gatunek fitofagiczny zwi±zany z traw± (Poaceae). Gatunek występuje w dwóch formach: krótko- i długoskrzydłej.
Na podstawie:
Bury J., Mazepa J. 2021. Myrmecophyes (Myrmecophyes) alboornatus (Stal, 1858) (Hemiptera: Miridae: Halticini) - first observation in Poland. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica 15: 137–138.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.