START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Scutelleridae   >>   Eurygaster maura


Eurygaster maura:
Długość ciała 8,5-11,5 mm. Ubarwienie bardzo zmienne, od jednolicie jasno- lub ciemnobrązowego, poprzez formy z ledwo widocznymi jasnymi i ciemnymi smugami, aż do osobników z wyraźnym kontrastowym rysunkiem. Nadustek w szczytowej części nie obniżony. Boczne rogi przedplecza zaokrąglone, prawie wcale nie wystające poza krawędź półpokryw. Czwarty i piąty człon czułków czarne. Układ płytek genitalnych samicy w dolnej części zaokrąglony i węższy niż u E. testudinaria; środkowe płytki genitalne nie tworzą pustej przestrzeni przy bocznej krawędzi (por. rys. u E. testudinaria). Penis samców ze spikulami skręconymi ze sobą. Gatunek palearktyczny, w Polsce bardzo pospolity, spotykany w biotopach suchych i nasłonecznionych, gdzie żyje na trawach - Poaceae. Zimują owady dorosłe.

Głowa oraz płytki genitalne samicy: E. maura (po lewej) i E. testudinaria (po prawej):

Na podstawie:
Lis B., Lis J.A. 1999. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 13. Puklicowate - Acanthosomatidae, żółwinkowate - Scutelleridae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 154 serii kluczy, 34 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.