START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Asciodema obsoletum

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6b. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina: Phylinae." J. Gorczyca. Toruń 2004.


Asciodema obsoletum:
U samców drugi człon czułków bez guzka; czułki jasne do jasnobrązowych, pierwszy człon cienki i długi z dwoma kolcami na wewnętrznej stronie, trzeci człon stosunkowo długi, tylko nieznacznie krótszy niż drugi; przedplecze i tarczka jasne czasami nieznacznie przyciemnione; uda jasne, golenie bez ciemnych plamek; kolce na goleniach długie, ich długość jest mniej więcej taka jak średnica goleni; golenie jasne z grubymi ciemnymi kolcami, stopy nieco przyciemnione; obrączka apikalna nieobecna; ryjek dochodzi do tylnej pary bioder; ubarwienie ciała nigdy nie jest żółte lub pomarańczowe, owłosienie grzbietowej strony ciała delikatne i jasne, czasami brunatne; pazurki wysmukłe, parempodia szczeciniaste, pulvilli zwykle małe, nigdy nie wystają poza wierzchołek pazurka; długość ciała samców 3,7-4,3 mm, długość ciała samic 3,6-4,0 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.