START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Nabidae   >>   Nabis limbatus Dahlbom, 1851
Do identyfikacji gatunków z rodzaju Nabis niezbędna jest w niektórych przypadkach analiza budowy paramer samców.

Nabis limbatus:
Brak długich włosków na głowie, tułowiu i odwłoku; boki głowy za oczami prawie równoległe; zewnętrzne kąty tarczki z błyszczącą półokrągłą powierzchnią; formy na ogół krótkoskrzydłe, u rzadko znajdowanych długoskrzydłych brak czarnych punktów na tylnej części korium; golenie pierwszej pary nóg z nieznacznym rozszerzeniem; uda długie, umiarkowanej grubości, bez ząbków i stożkowatego rozszerzenia od spodu; szerokość listewki odwłoka większa od grubości uda trzeciej pary nóg; tergity odwłoka żółtawe z podłużnymi dwoma lub trzema wąskimi ciemnymi paskami; długość ciała 7,2-9,0 mm;
Na podstawie:
"Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 7. Nabidae, Reduviidae i Phymatidae". A. Cmoluchowa. PWN 1978.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.