START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Notostira elongata

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964
Przy oznaczaniu gatunków tego rodzaju pomocna jest budowa narządów genitalnych samców i samic (rys. 81 i 82, za Wagner i Weber 1964).

Notostira elongata:
Ciemię z podłużnym nacięciem na środku; głowa tak długa lub dłuższa niż jej szerokość.; ciało bardzo wąskie i wydłużone, ekstremalnie długie nogi i czułki; tarczka niepunktowana; membrana z obiema komórkami wyraźnie widocznymi; u samicy zewnętrzne krawędzie korium wygięte łukowato na zewnątrz; część membrany, która przekracza kuneus jest krótsza niż kuneus (rys. 81 d, u góry, za Wagner i Weber 1964); tylne golenie bez grubych szczecin, wewnętrzna powierzcznia tylnych goleni z włoskami dłuższymi niż ich ich średnica; pierwszy człon tylnej stopy nieznacznie krótszy niż człony II i III razem wzięte (plemię Stenodemini); oczy przylegające do obrączki apikalnej; lewa paramera samca (rys. 82 d, za Wagner i Weber 1964) krótka, mocna, płat sensoryczny (lobe sensoriel) duży; struktura A tylnej ścianki torebki kopulacyjnej (rys. 81 e, za Wagner i Weber 1964) rozszerzona u góry, prawie kanciasta; długość pokolenia letniego: samiec 6,2-7,6 mm; samica 7,7-8,7 mm; pokolenia jesiennego: samiec 6-7,5 mm; samica 7,2-8 mm;

Rysunki za Wagner i Weber 1964; rodzaj Notostira:Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.