START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Stenodema holsata

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964


Stenodema holsata:
Ciemię z podłużnym nacięciem na środku; głowa tak długa lub dłuższa niż jej szerokość; oczy przylegające do obrączki apikalnej; I człon czułków ledwie tak długi jak szerokość głowy, jego owłosienie długie i gęste; tarczka punktowana; membrana z obiema komórkami wyraźnie widocznymi; tylne uda bez zębów; jednakowej grubości przy wierzchołku; pierwszy człon tylnej stopy nieznacznie krótszy niż człony II i III razem wzięte (plemię Stenodemini); długość: samiec makropteryczny 6,4-7,2 mm; samiec pseudobrachypteryczny 5,5-5,6 mm; samica makropteryczna 6,9-7,5 mm; samica pseudobrachypteryczna 5,8-6,6 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.