START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Charagochilus weberi

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964


Charagochilus weberi:
II człon czułków 1,3 razy (u samic 1,03 razy) dłuższy niż szerokość głowy (rys. 143 e-f); obrączka apikalna obecna, gruba, prawie dwa razy tak gruba jak grubość II człony czułków; półpokrywa mniej lub bardziej wyraźnie punktowana; powierzchnia grzbietowa pokryta łuskokształtnymi włoskami; punktowanie po stronie grzbietowej wyraźne; I człon stóp tylnych odnóży tylko nieznacznie krótszy lub tak długi jak człon II; parempodia blaszkowate, rozchodzące się; ciemię zwykle z tyłu z wyraźnym żeberkiem, jeśli potyliczne żeberko jest nieobecne, wówczas ogólne ubarwienie nigdy nie jest całkowicie zielone; ciemię 1,35 razy (u samic 1,87 razy) szersze niż oko (rys. 143 a-b); wielkość: samiec 4-4,8 mm; samica 3,6-4 mm;


Rysunki za Wagner i Weber 1964:Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.