START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Nabidae   >>   Nabis flavomarginatus

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 7. Nabidae, Reduviidae i Phymatidae". A. Cmoluchowa. PWN 1978.


Do identyfikacji gatunków z rodzaju Nabis niezbędna jest w niektórych przypadkach analiza budowy paramer samców.


Nabis flavomarginatus:
Brak długich włosków na głowie, tułowiu i odwłoku; boki głowy za oczami zbiegają się; zewnętrzne kąty tarczki z błyszczącą półokrągłą powierzchnią.; formy na ogół krótkoskrzydłe, u rzadko znajdowanych długoskrzydłych brak czarnych punktów na tylnej części korium; golenie pierwszej pary nóg z nieznacznym rozszerzeniem.; uda długie, umiarkowanej grubości, bez ząbków i stożkowatego rozszerzenia od spodu; tergity odwłoka czarne z dwoma jasnymi, podłużnymi, wąskimi pasami i żółtą obwódką; długość ciała 7,5-10,0 mm;Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.