START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Tingidae   >>   Dictyla platyoma

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.


Dictyla platyoma:
Kołnierz nie tworzy kaptura lub kaptur nie przykrywa całej głowy; jeśli cała głowa jest przykryta przez kaptur, to jest on utworzony tylko przez kilka dużych oczek lub długość pola dyskoidalnego jest wyraźnie większa niż połowa długości półpokrywy; dwa pierwsze człony czułków jasnobrązowe lub żółte; nasada czułków żółtawa, jaśniejsza niż reszta głowy; głowa czarna, na głowie para wyrostków frontalnych i wyrostek dorsomedialny; wyrostki jasnożółte; paranota wywinięte na stronę grzbietową i leżące na bocznych powierzchniach przedplecza; półpokrywy o bocznych brzegach nieznacznie zaokrąglonych; pole kostalne wąskie, utworzone przez pojedynczy rząd oczek; pole subkostalne utworzone przez 3 rzędy oczek; pole dyskoidalne utworzone przez 4 rzędy oczek w środkowej części; pole suturalne utworzone przez 7 rzędów oczek w najszerszym miejscu; odnóża żółtobrązowe, końce stóp ciemniejsze; ujście gruczołów zapachowych niewidoczne; długość ciała 2,6-3,0 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.