START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Plesiodema pinetella

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6b. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina: Phylinae." J. Gorczyca. Toruń 2004.Plesiodema pinetella:
Głowa jasna lub brązowa, jednokolorowa; ciemię u samca 1,4 razy, a u samicy 2 tak szerokie jak średnica oka; u samców drugi człon czułków bez guzka; drugi człon czułków jasny bądź brunatny, krótszy niż szerokość przedplecza; pierwszy człon czułków jest 0,67-0,75 razy tak długi jak szerokość ciemienia; grzbietowa część ciała błyszcząca; półpokrywy u samic jaśniejsze, podstawa klinika, szczególnie u samców, kontrastowo jasna; uda jasne, golenie bez ciemnych plamek; kolce na goleniach jasne lub brunatne; obrączka apikalna nieobecna; kłujka zawsze siegająca przynajmniej do przednich bioder; trzeci człon tylnej stopy tak długi lub dłuższy niż drugi; parempodia szczeciniaste, pulvilli zwykle małe, przylegające do pazurków na całej swej długości, rzadko wolne, jeśli wolne wówczas nie sięgające środka pazurka; samice bardzo rzadko brachypteryczne; długość ciała samców 3,0-3,5 mm, długość ciała samic 2,6-2,9 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.