START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Tingidae   >>   Acalypta gracilis

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.
Acalypta gracilis:
Kołnierz nie tworzy kaptura lub kaptur nie przykrywa całej głowy; jeśli cała głowa jest przykryta przez kaptur, to jest on utworzony tylko przez kilka dużych oczek lub długość pola dyskoidalnego jest wyraźnie większa niż połowa długości półpokrywy; kołnierz w środkowej części rozszerzony, tworzy niewielki, romboidalny daszek; kołnierz pomiędzy oczami wydłużony; wyrostka dorsomedialnego na głowie brak; wyrostków potylicznych na głowie brak; trzeci człon czułków nieowłosiony; gdy owłosiony wtedy włosy nie wyrastają z bulwkowatych wyrostków; III człon czułków w części środkowej znacznie (ok. 2 razy) cieńszy niż przednie golenie; paranota wykształcone w inny sposób (nie wywinięte na stronę grzbietową lub nie leżące na bocznych powierzchniach przedplecza); przedplecze z trzema żeberkami; uda ciemnobrązowe, golenie i stopy żółtobrązowe; ujście gruczołów zapachowych niewidoczne; pole subkostalne utworzone przez co najmniej trzy rzędy małych, okrągłych oczek; pole dyskoidalne wąskie, utworzone przez 3-4 rzędy oczek w najszerszym miejscu; długość ciała 2,4 mm (formy długoskrzydłe); 2,0-2,4 mm (formy krótkoskrzydłe);


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.