START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Dicyphus globulifer

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae"
Dicyphus globulifer:
Boczny brzeg głowy bez czarnego pasa łączącego oko z obrączką; głowa czarna z dwiema jasnymi plamami; ciemię 1,25-1,35 tak szerokie jak średnica oka; grzbietowa część ciała, odnóża i czułki pokryte włoskami znacznie dłuższymi niż średnica goleni; obrączka apikalna przedplecza jest bardzo wyraźna, Poduszeczki przedplecza mniejsze, wyraźnie od siebie oddzielone; oczy nie dotykają brzegu obrączki apikalnej przedplecza; tarczka ciemna z dwiema jasnymi, podłużnymi plamami; membrana z dwoma komórkami (plemię Dicyphini); odnóża jasne, jedynie uda z dużymi, ciemnymi plamami; ostatni człon stopy zwykle nie pogrubiały (plemię Dicyphini); ostatni człon stopy brązowy w części wierzchołkowej; parempodia szczeciniaste, pseudopulvilli duże (podrodzina Bryocorinae); pseudopulvilli osadzone na wyraźnych zębach na wewnętrznej stronie pazurków (plemię Dicyphini); długość ciała samców 3,6-3,9 mm, długość ciała samic 3,7-4,0 mm;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.