START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Heterocordylus genistae

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae". J. Gorczyca, A. Herczek. Toruń 2008.


Przy oznaczaniu polskich gatunków przydatny jest czasem kształt paramer (rys. 59-66).


Heterocordylus genistae:
Głowa skierowana nieco do przodu (nie prostopadła do osi ciała, plemię Orthotylini); ciemię zwykle z niewielkim znamieniem w pobliżu oczu; głowa, przedplecze i tarczka czarne; II człon czułków rzadko pogrubiały, ale wówczas niespłaszczony; II człon czułków krótszy lub tak długi jak III i IV razem; I człon czułków czarny; II człon czułków u samców nieznacznie rozszerzony w części wierzchołkowej, u samic maczugowaty; obrączka apikalna nieobecna; tylna krawędź ciemienia zwykle nie zachodzi na przedni płat przedplecza; oczy dotykają przedniego brzegu przedplecza, lub są nieco oddalone, ale wówczas osobniki nigdy nie są zielonkawe; przedplecze duże, tylny jego brzeg tak szeroki lub szerszy niż nasada półpokryw; przednie część przedplecza mniej wyraźnie wydzielona, poduszeczki przedplecza nie rozdzielone poprzeczną bruzdą; poduszeczki przedplecza płaskie lub słabo wypukłe; tylny brzeg przedplecza około dwa razy tak długi jak jego długość, boczne brzegi przedplecza zaokrąglone; półpokrywy zwykle jednolicie zabarwione, czarne, pokryte białymi, łuskowatymi włoskami; odnóża przynajmniej częściowo czarne; golenie jednolicie czarne; wyłącznie makropteryczne; długość ciała 3,9-4,9 mm; parempodia blaszkowate, zbiegające się ku wierzchołkom; aedeagus gruby, nie zesklerotyzowany za wyjątkiem spiculi.


Rysunki za Gorczyca i Herczek 2008; paramery:


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.