START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Macrotylus quadrilineatus (Schrank, 1785)

Macrotylus quadrilineatus:
Ciało wydłużone, prawie jednolicie czarne, ciemię z zwykle dwoma jaśniejszymi plamami, szczyt i podstawa klinika jasne. Szerokość ciemienia 2,10 razy u samca 2,20 razy u samicy tak długa jak średnica oka. Włoski na grzbietowej stronie ciała czarne, na stronie brzusznej szare. Ryjek sięga tylnej pary bioder, odnóża jednolicie czarne. Występuje wyłącznie w górach, związany z szałwią lepką (Salvia glutinosa). Gatunek wykazywany jedynie z kilkunastu górzystych krajów europejskich z południowej, zachodniej i środkowej części kontynentu. Gatunek ma jedno pokolenie w roku, a dorosłe osobniki pojawiają się w lipcu i sierpniu. Zimują w stadium jaja. Długość ciała samców 5,0-5,5 mm, długość ciała samic 5,0-5,6 mm.

ryc. za Gorczyca 2004:

Na podstawie:
Gorczyca J. 2004. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina Phylinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 18 (6b): 83 ss.
Gorczyca J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Polska. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorionae, Orthotylinae, Phylinae. Catalogus faunae Poloniae, Warszawa, 216 ss.
Wagner E., Weber H.H. 1964. Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. Paris, 593 s.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.