START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Nabidae   >>   Nabis ferus

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 7. Nabidae, Reduviidae i Phymatidae". A. Cmoluchowa. PWN 1978.


Do identyfikacji gatunków z rodzaju Nabis niezbędna jest w niektórych przypadkach analiza budowy paramer samców.


Nabis ferus:
Brak długich włosków na głowie, tułowiu i odwłoku; długość tylnej krawędzi przedplecza więcej niż dwukrotnie większa od długości przedniej krawędzi (od kołnierza szyjnego); przedtułów od połowy długości dość nagle rozszerza się ku tyłowi i tam jest bardziej wypukły; tarczka bez błyszczących powierzchni w zewnętrznych kątach.; formy długoskrzydłe lub o półpokrywach niewiele krótszych od odwłoka; półpokrywy dobrze rozwinięte, błonka większa lub równej z nimi szerokości, z trzema komórkami tylko niekiedy otwartymi i kilkunastoma wolnymi żyłkami; na żyłce w tylnej części korium występują trzy wyraźne czarne punkty; końcowe zewnętrzne pole korium z bardzo krótkimi, jasnymi włoskami w liczbie 60-70 oraz z bardzo drobnymi równomiernie rozmieszczonymi niekiedy zanikającymi punktami; golenie pierwszej pary nóg z nieznacznym rozszerzeniem.; uda długie, umiarkowanej grubości, bez ząbków i stożkowatego rozszerzenia od spodu; paramera mała z wyrostkiem szczytowym ostrym, ściętym (rys. 53).; tergity odwłoka jednobarwne; długość ciała 8,0-9,5 mm;


Paramery w rodzaju Nabis (za Cmoluchowa 1978):

Porównanie paramer i wierzchołków corium u gatunków Nabis ferus (A i C) i Nabis pseudoferus (B i D) (za Pławilszczikow N. 1968):


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.