START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Orthops basalis

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964
Orthops basalis:
Ciemię z wyraźnym żeberkiem w tylnej części; ciemię w przybliżeniu tak szerokie (u samic 1,4 razy większe) jak oko; szerokość głowy co najwyżej 2,1 razy większa niż szerokość ciemienia; tylna krawędź przedplecza około dwa razy tak długa jak szerokość głowy; II segment czułków wyraźnie dłuższy niż szerokość głowy; tarczka pokryta na wpół wyprostowanymi włoskami; półpokrywa mniej lub bardziej wyraźnie punktowana; powierzchnia grzbietowa bez łuskokształtnych włosków; pierwszy człon tylnej stopy tak długi lub wyraźnie krótszy niż człony II i III razem wzięte; wystające szczeciny na goleniach czarne; boczna krawędź corium dokładnie czarna (cecha lepiej widoczna podczas oglądania od strony brzusznej); długość ciała mniejsza lub równa 5.5 mm; kszałt ciała wydłużony;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.