START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Rhopalidae   >>   Myrmus miriformis (Fallén, 1807)


Myrmus miriformis:
Ubarwienie strony grzbietowej zmnienne (żółtobrązowe, żółtozielone, oliwkowozielone); strona brzuszna u samców żółta, czerwono punktowana, często z brązowoczarnym pasem pod listewką odwłoka; u samic jednolicie żółtozielona. Barwa głowy żółtobrązowa, czasem z dwoma podłużnymi ciemnymi pasami. Głowa znacznie wydłużona przed nasadę czułków (sięga do połowy długości pierwszego członu czułków); nadustek pokryty licznymi, krótkimi, odstającymi włoskami. Trzy pierwsze człony czułków czerwonożółte, czwarty często ciemniejszy, brązowy. Przedplecze jednolicie żółte lub brązowożółte, bądź też krawędzie boczne przedplecza i linia środkowa żółte, a pomiędzy nimi występują dwa ciemne pasy. Tarczka, o zaokrąglonym szczycie, pokryta drobnymi przylegającymi włoskami; jej barwa zmienna: krawędzie boczne oraz środek żółte z ciemną (brązową lub czarną) częścią nasadową lub tarczka jednolicie żółta. Żyłki czerwonobrązowe; przykrywka między żyłkami słabo zesklerotyzowana; zewnętrzna krawędź przykrywki żółta z włoskami; błonka bezbarwna, czasem u nasady brązowawa. Listewka odwłoka żółta (samce) lub żółtozielona (samice). Dobrze widoczne tergity form krótkoskrzydłych barwy brązowożółtej do niemal czarnej (samce) lub zielonej (samice) z rozmaicie wykształconą ciemną linią biegnącą środkiem i pomarańczową lub czerwoną plamą w środku V tergitu. Odnóża żółte, pokryte licznymi odstającymi włoskami. Długość ciała: 6-9,5 mm (samce), 7,5-11 mm (samice).
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Europie i Azji (głównie w północnej części), związany głównie z trawami (Poaceae) oraz z dziurawcem (Hypericum perforatum).
Na podstawie:
Lis B., Stroiński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. Heteroptera Poloniae 1: 157 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.