START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Trigonotylus psammaecolor

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964


Przy oznaczaniu gatunków tego rodzaju pomocna jest budowa narządów genitalnych samców (rys. 84, za Wagner i Weber 1964).


Trigonotylus psammaecolor:
Ciemię z podłużnym nacięciem na środku; głowa tak długa lub dłuższa niż jej szerokość; ciemię 2,3 razy szersze (u samic 2,5 razy) niż oko; czułki z bardzo drobnymi, ale wyraźnie widocznymi, włoskami; II człon czułków prawie tak długi, jak III i IV razem wzięte; II człon czułków 2,6 razy dłuższy niż głowa; tarczka niepunktowana; membrana z obiema komórkami wyraźnie widocznymi; tylne golenie z grubymi szczecinami, wewnętrzna powierzcznia tylnych goleni z włoskami krótszymi niż ich średnica; tylne uda wyraźnie pogrubione przy nasadzie; pierwszy człon tylnej stopy nieznacznie krótszy niż człony II i III razem wzięte (plemię Stenodemini); oczy przylegające do obrączki apikalnej; samiec 5,3-5,8 mm; samica 5,5-7 mm; aparat kopulacyjny samca jak na rys. 84 a (za Wagner i Weber 1964);


Rysunki za Wagner i Weber 1964; rodzaj Trigonotylus:


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.