START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Neolygus contaminatus (Fallén, 1807)


Neolygus contaminatus:
Kształt ciała wydłużony, ubarwienie blado lub żółtawozielone, błyszczące, z delikatnym, jasnym owłosieniem. Dwa ostatnie człony czułków przyciemnione, człon II jasny lub przyciemniony w części wierzchołkowej. Głowa krótka, czoło u samców z podłużnym rowkiem. Wewnętrzna, wierzchołkowa część korium często brązowa. II człon czułków 1,3 razy (u samicy 1,1) dłuższy niż szerokość przedplecza i 0,75 razy krótszy niż człony III i IV razem wzięte. Kłujka sięga tylnych bioder. Kolce goleni osadzone na małych, ciemnych plamkach. Długość ciała: 6,2-6,9 mm (samce), 5,6-6,5 mm (samice).
Fitofag, żyje na drzewach liściastych (Betula, Alnus, Salix). Dorosłe osobniki pojawiają się od czerwca do września. Zimuje w postaci jaja.


Na podstawie:
Wagner E., Weber H.H. 1964. Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. Paris, 593 s.
Gorczyca J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Polska. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorionae, Orthotylinae, Phylinae. Catalogus faunae Poloniae, Warszawa, 216 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.