START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Rhopalidae   >>   Rhopalus subrufus (Gmelin, 1790)


Rhopalus subrufus:
Ciało po stronie grzbietowej barwy ciemnoczerwonej lub czerwono-brązowej, od spodu żółtoczerwone. Głowa barwy ciała. Czułki żółte lub żółtoczerwone, IV człon zwykle ciemniejszy. Przedplecze barwy ciała, bezbarwnie punktowane (u niektórych osobników w części środkowej z czarnymi punktami). Tarczka czerwona, jej nasada w części środkowej czarna, a wierzchołek białożółty, tępy lub nieco rozdwojony i lekko wygięty ku górze. Żyłki żółte z licznymi, wyraźnymi czarnymi plamami (szczególnie intensywnie na czarno wybarwiona jest pięciokątna komórka w tylnej części korium). Przykrywka między żyłkami słabo zesklerytyzowana, lekko żółtawa lub brązowawa, błonka bezbarwna, przezroczysta. Zewnętrzny brzeg korium żółtawy w części nasadowej, wyraźnie czerwony w części szczytowej. Listewka odwloką wyraźnie dwubarwna żółto-czarna (barwy silnie kontrastują ze sobą). Grzbiet czarny, tergity IV-VII z żółtymi plamami jak na rys. 37; sternity żółte, czerwono punktowane. Uda brązowoczerwone, wyraźnie czarno nakrapiane, golenie żółte, człony pierwszy i trzeci stóp na wierzchołku czarne. Długość ciała 6,7-7,5 mm.
Wykazywany z pokrzywy (Urtica dioica), dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum L.), wilżyny (Ononis sp.) koniczyny (Trifolium sp.), wyki (Vicia sp.), groszku (Lathyrus sp.), bodziszka (Geranium robertianum, G. palustre), czyśćca leśnego (Stachys sylvatica), szałwi (Salvia pratensis, S. nemorosa), czyścicy storzyszka (Calamintha vulgaris), lebiodki (Origanum vulgare), mięty (Mentha sp.), ciemiężyka białokwiatowego (Vincetoxicum officinale), oraz starca (Senecio sp.).

Rysunki za Lis B., Stroiński, Lis J. 2008:





Na podstawie:
Lis B., Stroiński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. Heteroptera Poloniae 1: 157 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.