START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Euryopicoris nitidus

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae". J. Gorczyca, A. Herczek. Toruń 2008.


Euryopicoris nitidus:
Głowa prostopadła do osi ciała (plemię Halticini); głowa, patrząc z przodu, wyższa niż szeroka; głowa czarna, jedynie z boku pod oczyma widoczna czasami żółtawa plama; czułki krótsze niż ciało, zwykle ciemne; obrączka apikalna nieobecna; tylna krawędź ciemienia zwykle nie zachodzi na przedni płat przedplecza; przedplecze punktowane ze słabo wyodrębnionymi poduszeczkami, tarczka śródtułowia niewidoczna, tarczka bardzo mała; tylne odnóżna nie skoczne; przednie golenie wyraźnie pogrubiałe w części szczytowej. ; II człon tylnej stopy wyraźnie dłuższy niż pierwszy; ryjek gruby, krótki sięga poza pierwszą parę bioder; parempodia blaszkowate, zbiegające się ku wierzchołkom; aedeagus gruby, nie zesklerotyzowany za wyjątkiem spiculi; samce i samice zwykle brachypteryczne; długość ciała samców brachypterycznych 3,0-4,0 mm, makropterycznych do 4,5 mm, długość ciała samic 3,50-4,5 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.