START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Amblytylus nasutus

Amblytylus nasutus:
Pierwszy człon czułków wyraźnie krótszy niż szerokość ciemienia.; u samców drugi człon czułków bez guzka; przedplecze bez podłużnych, ciemnych pasów; tarczka zwykle żółta, często z podłużnym, jaśniejszym pasem w części środkowej (u drugiego gatunku występującego w Polsce, A. albidus, tarczka jest zwykle biała).; ciało krępe, żółtawe, żółtoszare lub jasnobrązowe, matowe pokryte jasnymi i ciemnymi włoskami; golenie z kolcami nie osadzonymi na czarnych punktach; brak obrączki apikalnej (w podrodzinie Phylinae obrączkę apikalną posiadają przedstawiciele plemienia Hallodapini, plemiona Phylini oraz Pilophorini nie mają obrączki apikalnej); kłujka sięgająca przynajmniej do tylnych bioder; pazurki większe, lekko zakrzywione, bez zęba u nasady (cecha widoczna przy dużym powiększeniu); nadustek bardzo silnie rozwinięty; pulvilli długie i wyraźne, przylegające do pazurków tylko przy podstawie.; długość ciała samców 4,2-4,7 mm, długość ciała samic 3,8-4,7 mm.;
Na podstawie:
Wagner E., Weber H.H. 1964. Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. Paris, 593 s.
Gorczyca J. 2004. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina Phylinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 18 (6b): 83 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.