START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Adelphocoris quadripunctatus

Adelphocoris quadripunctatus:
Pierwszy człon czułków krótszy niż długość przedplecza; nasadowa część II segmentu czułków grubsza niż obrączka apikalna, segmenty III i IV czułków tak grube jak II.; obrączka apikalna wyraźnie krótsza niż poduszeczki przedplecza; tarczka jasna; półpokrywa bez punktowania, czasami nieznacznie pomarszczona; strona grzbietowa z drobnymi czarnymi włoskami, wymieszanymi z jasnymi i połyskującymi (cecha odróżniająca ten gatunek od pozostałych z rodzaju Adelphocoris występujących w Polsce); komórka membrany najbardziej zaokrąglona przy wierzchołku.; tylne uda nie spłaszczone, nie sięgające poza wierzchołek odwłoka; pierwszy człon tylnych stóp krótszy niż człon II; tylna krawędź ciemienia bez żadnego żeberka; ciemię bez podłużnej bruzdy (podłużna bruzda na ciemieniu jest charakterystyczna dla rodzaju Pantilius);
Na podstawie:
Wagner E., Weber H.H. 1964. Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. Paris, 593 s.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.