START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PI¦MIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Neolygus viridis (Fallén, 1807)

Neolygus viridis:
Barwa ciemniejszej zieleni, owłosienie drobne i jasne, połyskuj±ce. Clavus i wewnętrzny narożnik corium br±zowe. Kolce goleni s± jasne i wyrastaj± z małych, ciemnych plamek. Gatunek żyje na drzewach li¶ciastych (m.in. Tilia, Alnus, Rhamnus). Dorosłe znajdowano w czerwcu i sierpniu. Zimuj± jaja.
Samiec: 5,5 - 6,3 mm. Samica: 5,9 - 6,5 mm.
Na podstawie:
Wagner E., Weber H.H. 1964. Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. Paris, 593 s.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.