START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Polymerus unifasciatus

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964Polymerus unifasciatus:
Ciemię zwykle z tyłu z wyraźnym żeberkiem, jeśli potyliczne żeberko jest nieobecne, wówczas ogólne ubarwienie nigdy nie jest całkowicie zielone; głowa, patrząc z boku, 1,2-1,3 szersza niż wyższa; ciemię 1,2-1,3 razy (u samic 1,0-1,7 razy) szersze niż oko (rys. 140 b-c); obrączka apikalna obecna; nie grubsza niż II segment czułków; II człon czułków dłuższy (u samic 0,9 razy krótszy) niż szerokość przedplecza; IV człon nieznacznie dłuższy niż III; nogi i czułki nie zabarwione na czerwono; szczyt tarczki, tylna krawędź przedplecza i półpokrywy częściowo żółte, kuneus zabarwiony na czerwono; boczna krawędź korium żółta; I człon tylnej stopy tak długi lub wyraźnie krótszy niż człony II i III razem wzięte; I człon stopy tylnych odnóży dłuższy niż II; parempodia blaszkowate, rozchodzące się; punktowanie po stronie grzbietowej niewyraźne; powierzchnia grzbietowa pokryta łuskokształtnymi włoskami; tylus znacznie wystaje poza czoło (rys. 139 a); wielkość: samiec 5,3-6,8 mm; samica 5-6 mm;

Rysunki za Wagner i Weber 1964:

Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.