START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Orthocephalus vittipennis


Orthocephalus vittipennis:
Głowa prostopadła do osi ciała (plemię Halticini); głowa, patrząc z przodu, wyższa niż szeroka; ciemię około 1,6-2,0 razy tak szerokie jak średnica oka; samice: uda zwykle brązowe, półpokrywy w form makropterycznych z jasnym pasem biegnącym wzdłuż międzykrywki, drugi człon czułków krótszy niż trzeci i czwarty razem, szerokość ciemienia 2,5 raza i więcej tak długa jak średnica oka; ciało krępe, owalne, czarne, błyszczące, pokryte gęstymi, ciemnymi i łuskowatymi, srebrnymi włoskami; głowa czarna krótka, ciemię z dwoma jaśniejszymi plamkami w pobliżu wewnętrznego marginesu oka; długość ciała 4,2-6,6 mm; czułki krótsze niż ciało, zwykle ciemne; drugi człon czułków nieznacznie pogrubiały w części apikalnej; obrączka apikalna nieobecna; tylna krawędź ciemienia zwykle nie zachodzi na przedni płat przedplecza; odnóża miejscami brązowe lub żółtawe; tylne odnóżna nie skoczne; przednie golenie cylindryczne; II człon tylnej stopy wyraźnie dłuższy niż pierwszy; parempodia blaszkowate, zbiegające się ku wierzchołkom; aedeagus gruby, nie zesklerotyzowany za wyjątkiem spiculi; samce zwykle makropteryczne; długość ciała samców: 6,2-7,0 mm;


Na podstawie:
"Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae". J. Gorczyca, A. Herczek. Toruń 2008.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.