START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Stenodema calcarata

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964Stenodema calcarata:
Ciemię z podłużnym nacięciem na środku; głowa tak długa lub dłuższa niż jej szerokość; oczy przylegające do obrączki apikalnej; II człon czułków 1,5 razy dłuższy niż szerokość przedplecza; tarczka punktowana; membrana z obiema komórkami wyraźnie widocznymi; pierwszy człon tylnej stopy nieznacznie krótszy niż człony II i III razem wzięte (plemię Stenodemini); tylne uda, przy wierzchołku, z dużym, mniej lub bardziej zakrzywionym zębem i nieco dalej z małym zębem lub bulwą; długość: samiec 6,7-7,4 mm; samica 6,9-7,9 mm;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.