START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Piesmatidae   >>   Piesma capitatum (Wolff, 1804)


Piesma capitatum:
Długość ciała 2,l-2,8 mm. Ubarwienie szarożółte lub szarozielone, bez wyraźnych plam, nasada półpokryw czasem biaława. Głowa silnie wypukła pomiędzy oczami, czarna lub ciemnobrązowa z rozmaicie rozmieszczonymi żółtymi plamami, czasem całkowicie jasna. Policzki wydłużone w palcowate wyrostki, niemal równoległe lub o końcach skierowanych do środka, wyrostki te u samców długie, wyraźnie wystające poza nadustek, u samic krótsze. W przedniej części przedplecza dwie gładkie, ciemne plamy; boczne krawędzie przedplecza sinusoidalnie wygięte. Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Palearktyce, północną granicę jego zasięgu wyznacza 61 równoleżnik. W Polsce pospolity. Występuje w zbiorowiskach ruderalnych (przydroża, obrzeża pól), głównie na roślinach z rodziny Chenopodiaceae.


Na podstawie:
Lis B. 2007. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 9. Płaszczyńcowate - Piesmatidae, smukleńcowate - Berytidae, kowalowate - Pyrrhocoridae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 171 serii kluczy, 33 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.