START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Tingidae   >>   Acalypta brunnea

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.


Acalypta brunnea:
Kołnierz nie tworzy kaptura lub kaptur nie przykrywa całej głowy; jeśli cała głowa jest przykryta przez kaptur, to jest on utworzony tylko przez kilka dużych oczek lub długość pola dyskoidalnego jest wyraźnie większa niż połowa długości półpokrywy; kołnierz w środkowej części rozszerzony, tworzy niewielki, romboidalny daszek; wyrostka dorsomedialnego na głowie brak; wyrostków potylicznych na głowie brak; trzeci człon czułków nieowłosiony; gdy owłosiony wtedy włosy nie wyrastają z bulwkowatych wyrostków; paranota wykształcone w inny sposób (nie wywinięte na stronę grzbietową lub nie leżące na bocznych powierzchniach przedplecza); przedplecze z jednym żeberkiem; uda w części nasadowej ciemnobrązowe, w części szczytowej żółtobrązowe; golenie i stopy żółtobrązowe, szczyty stóp ciemniejsze; golenie z krótkimi, odstającymi włoskami; ujście gruczołów zapachowych niewidoczne; pole subkostalne utworzone przez co najmniej trzy rzędy małych, okrągłych oczek; pole suturalne w części środkowej utworzone przez 2-3 rzędy oczek; hypokosta utworzona przez 2 rzędy oczek; długość ciała 2,0-2,4 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.