START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Reuteria marqueti

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae". J. Gorczyca, A. Herczek. Toruń 2008.


Reuteria marqueti:
Głowa skierowana nieco do przodu (nie prostopadła do osi ciała, plemię Orthotylini); II człon czułków rzadko pogrubiały, ale wówczas niespłaszczony; obrączka apikalna nieobecna; tylna krawędź ciemienia zwykle nie zachodzi na przedni płat przedplecza; oczy dotykają przedniego brzegu przedplecza, lub są nieco oddalone, ale wówczas osobniki nigdy nie są zielonkawe; przedplecze bardzo drobne, przednie brzegi półpokryw są szersze niż tylny jego brzeg; półpokrywy i uda z zielonym deseniem; klinik z zielonym wzorem, wierzchołek klinika z reguły ciemnozielony, membrana jasna, czasami z szarą plamą, użyłkowanie wyraźne, zielone; ryjek jasny, sięga ostatniej pary bioder; parempodia blaszkowate, zbiegające się ku wierzchołkom; aedeagus gruby, nie zesklerotyzowany za wyjątkiem spiculi; długość ciała 4,0-4,6 mm.;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.