START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Dichrooscytus rufipennis

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964Dichrooscytus rufipennis:
II człon czułków 1,33-1,50 razy dłuższy niż szerokość przedplecza; półpokrywa bez punktowania, czasami nieznacznie pomarszczona; obrączka apikalna obecna; pierwszy człon tylnej stopy tak długi lub wyraźnie krótszy niż człony II i III razem wzięte; parempodia blaszkowate, rozchodzące się; tylna krawędź ciemienia bocznie słabo żeberkowana; ciemię 1,16 razy (u samicy 1,33 razy) szersze niż oko; wielkość: samiec 5,5-6,2 mm; samica 5,7-6,3 mm


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.