START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Stenodema virens

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964


Stenodema virens:
Ciemię z podłużnym nacięciem na środku; głowa tak długa lub dłuższa niż jej szerokość; II człon czułków nieco ponad dwa razy dłuższy niż I; tarczka punktowana; membrana z obiema komórkami wyraźnie widocznymi; tylne uda bez zębów (rys. 77 e-f, za Wagner i Weber 1964); nagle zwężone przy wierzchołku (rys. 77 e, za Wagner i Weber 1964); pierwszy człon tylnej stopy nieznacznie krótszy niż człony II i III razem wzięte (plemię Stenodemini); oczy przylegające do obrączki apikalnej; czoło wydłużone do przodu, wystające poza tylus, wyraźnie na końcu od niego oddzielone (rys. 77 k, za Wagner i Weber 1964); samiec 7,8-8,1 mm; samica 7,4-8,5 mm;


Rysunki za Wagner i Weber 1964; rodzaj Stenodema:


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.