START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Parapsallus vitellinus (Scholtz, 1847)

Parapsallus vitellinus:
Ciało jednolicie ubarwione od jasnożółtego do brązowopomarańczowego, pokryte jasnymi i ciemnymi włoskami. Czułki jasne, pierwszy człon czasami czarny u podstawy i z czarną obrączką w środku, drugi człon często z szerokim ciemnym pierścieniem w części nasadowej. Ryjek sięga do tylnej pary bioder, odnóża ubarwione tak jak reszta ciała, uda w części dystalnej z drobnymi, ciemnymi punktami, golenie z ciemnymi kolcami osadzonymi na ciemnych punktach. Membrana jasnożółta, użyłkowanie zwykle żółte do pomarańczowego. Najczęściej spotykany na drzewach z rodzaju Larix, rzadziej na innych drzewach iglastych. Dorosłe owady pojawiają się w czerwcu i lipcu. Gatunek ma jedno pokolenie w roku i zimuje w stadium jaja. Długość ciała samców 2,8-3,3, długość ciała samic 2,9-3,3 mm.

Rysunki za Gorczyca 2004; głowa, widok z boku oraz tylna stopa:Na podstawie:
Gorczyca J. 2004. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina Phylinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 18 (6b): 83 ss.
Gorczyca J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Polska. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorionae, Orthotylinae, Phylinae. Catalogus faunae Poloniae, Warszawa, 216 ss.
Wagner E., Weber H.H. 1964. Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. Paris, 593 s.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.