START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Miridae   >>   Dicyphus stachydis

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae"


Dicyphus stachydis:
Boczny brzeg głowy bez czarnego pasa łączącego oko z obrączką; głowa zazwyczaj jasna czasami z dwoma ciemnymi pasami; ciemię 1,25 raza u samca, 1,4 raza u samicy tak szerokie jak średnica oka; grzbietowa część ciała, odnóża i czułki pokryte włoskami znacznie dłuższymi niż średnica goleni; drugi człon czułków 1,25 raza tak długi jak trzeci; obrączka apikalna przedplecza jest bardzo wyraźna, poduszeczki przedplecza duże, oddzielone od siebie jedynie wąską pionową bruzdą; oczy nie dotykają brzegu obrączki apikalnej przedplecza; membrana z dwoma komórkami (plemię Dicyphini); ostatni człon stopy zwykle nie pogrubiały (plemię Dicyphini); ryjek jasny, przyciemniony jedynie w części apikalnej, sięga ostatniej pary bioder; parempodia szczeciniaste, pseudopulvilli duże (podrodzina Bryocorinae); pseudopulvilli osadzone na wyraźnych zębach na wewnętrznej stronie pazurków (plemię Dicyphini); długość ciała samców makropterycznych 4,2-4,8 mm, brachypterycznych 3,4-3,8 mm, długość ciała samic makropterycznych 4,4-4,9 mm, brachypterycznych 3,6-4,2 mm.;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.