START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Macrolophus pygmaeus

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae"Macrolophus pygmaeus:
Boczny brzeg głowy z szerokim, czarnym pasem łączącym brzeg oka z obrączką apikalną; obrączka apikalna przedplecza jest bardzo wyraźna, poduszeczki przedplecza słabo zaznaczone, nigdy nie tworzą jednolitej poprzecznej obrączki; oczy nie dotykają brzegu obrączki apikalnej przedplecza; wierzchołek tarczki jednokolorowy; membrana z dwoma komórkami (plemię Dicyphini); ostatni człon stopy zwykle nie pogrubiały (plemię Dicyphini); ryjek dochodzi do ostatniej pary bioder; parempodia szczeciniaste, pseudopulvilli duże (podrodzina Bryocorinae); pseudopulvilli osadzone na wyraźnych zębach na wewnętrznej stronie pazurków (plemię Dicyphini); występują na roślinach z rodzajów Stachys, Cirsium, Carduus czy Echinops; długość ciała samców 3,10-3,30 mm, długość ciała samic 3,30-3,90 mm;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.