START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Criocoris quadrimaculatusCriocoris quadrimaculatus:
Criocoris quadrimaculatus jest stosunkowo łatwy do odróżnienia od pozostałych przedstawicieli tego rodzaju występujących w Polsce. Wstawka, nasadowa część korium, część korium i międzykrywki wzdłuż szwu klawalnego, a także otoczenie klinika są jasne, najczęściej białawe lub żółtawobiaławe. Poza wymienionymi fragmentami, tworzącymi charakterystyczny dla tego gatunku wzór, ciało z wierzchu i pod spodem jest czarne, pokryte czarnymi i dość grubymi włoskami. Głowa i przedplecze również są ciemne. Dymorfizm płciowy u C. quadrimaculatus przejawia się różnicą w budowie czułków. U samca są prawie czarne, z drugim członem wyraźnie zgrubiałym, podczas gdy u samicy czułki są wyraźnie jaśniejsze, żółtawe, a drugi człon nie jest zgrubiały. Odnóża są dwubarwne: czarne uda z żółtym wierzchołkiem kontrastują
z żółtymi, uzbrojonymi w ciemne kolce, goleniami. Długość ciała samców i samic nie przekracza 3,5 mm.


Na podstawie:
Gorczyca J. 2004. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina Phylinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 18 (6b): 83 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.