START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Pentatomidae   >>   Sciocoris homalonotus

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 14. Tarczówkowate - Pentatomidae". J. Lis. Toruń 2000.

Oznaczanie niektórych gatunków z rodzaju Sciocoris wymaga analizy budowy kapsuły genitalnej samca.

Sciocoris homalonotus:
Kłujka (labium) na całej długości cienka, jej pierwszy człon zaczyna się daleko od przedniej krawędzi głowy i przedniej krawędzi bukuli (podrodzina Pentatominae); boczne części głowy, przedplecza i nasady półpokryw wyraźnie spłaszczone i rozszerzone; boczne krawędzie przedplecza ostre, w formie cienkiej listewki, o prawie takiej samej strukturze co reszta przedplecza; boczne krawędzie głowy i przedplecza bez kolców; szerokość głowy nieznacznie większa niż jej długość; oczy bardzo małe, umieszczone na trzonkach, boczne krawędzie głowy z głębokim wcięciem przed oczami (rys. 18, 19); tarczka zakrywa nie więcej niż dwie trzecie odwłoka, a jeśli jest dłuższa (Podopinae), to szerokość tarczki jest mniejsza niż tylna krawędź przedplecza; tarczka mniej lub bardziej trójkątna, sięgająca środka lub nieco za środek długości odwłoka, zakrywająca niewielką część półpokryw; zewnętrzny szczytowy kąt przykrywki (corium) prosty lub prawie prosty; golenie nóg bez długich i mocnych kolców; stopy trójczłonowe; strona grzbietowa kapsuły genitalnej samca z długim, ostro zakończonym wyrostkiem w środku (rys. 27); 6,5-9,0 mm długości;

Rysunki za Lis J. 2000:Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.