START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Anthocoridae   >>   Xylocoris cursitans (Fallén, 1807)


Xylocoris cursitans:
Gatunek podkorowy. Preferuje martwe lub zamierające drzewa liściaste (Quercus, Fagus, Fraxinus, Populus itp.), a także sosny, zwłaszcza w rejonach bez drzew liściastych; wybiera stosunkowo wilgotne środowiska z obecnością włókien grzybni; żywi się małymi stawonogami lub ich larwami, które ściga w ich korytarzach; najczęściej wymieniane są larwy Coleoptera (takie jak Ips typographus L., Ditoma crenata F., Rhizophagus sp.), ale również Collembola, Thysanoptera itp. Rzadziej spotykany w innych biotopach: martwe liście, gnijące drewno.


Na podstawie:
Péricart J. 1972. Hemipteres. Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae de l'Ouest-Palearctique. Faune de l'Europe et du Bassin Mediterraneen 7. Masson et Cie. Paris: 402 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.