START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Isometopus intrusus (Herrich-Schaeffer, 1835)


Isometopus intrusus:
Głowa, tarczka i przedplecze ciemnobrązowe, wyraźnie punktowane; przedplecze u samic ok. 2 razy i u samców ok. 3 razy szersze od swojej długości, wypukłe; zakończenie tarczki żółtawe; ciało pokryte półsterczącymi, krótkimi włoskami; półpokrywy mniej lub bardziej brązowe, półprzeźroczyste. Klinik nieco jaśniejszy (z ciemniejszym wierzchołkiem i częścią sąsiadującą z membraną); membrana z dwiema zamkniętymi komórkami, z których mniejsza jest często słabo zaznaczona; przyoczka obecne (podrodzina Isometopinae); ryjek krótki, zachodzi zaledwie do trzeciego segmentu odwłoka; długość ciała 2,8-3,0 mm, samce nieco mniejsze od samic.
Na podstawie:
Gorczyca J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Polska. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorionae, Orthotylinae, Phylinae. Catalogus faunae Poloniae, Warszawa, 216 ss.
Gorczyca J., Herczek A. 2002. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 18(6a): 31 ss.
Wagner E., Weber H.H. 1964. Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. Paris, 593 s.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.