STRONA G£ÓWNA        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PI¦MIENNICTWO        O PROJEKCIE       

Heterocordylus leptocerus
Roztocze
Zwierzyniec, II (FB30, Strawiński K. 1966a, Strawiński K. 1966c, Gorczyca J. et Ch³ond D. 2005, Gorczyca J. 2007)

Sudety Wschodnie
rez. Gipsowa Góra (YR14, Hebda G. 2002a, Gorczyca J. et Ch³ond D. 2005, Gorczyca J. 2007)

Sudety Zachodnie
Jawor (WS85, Scholz M.F.R. 1931, Gorczyca J. et Ch³ond D. 2005, Gorczyca J. 2007)

¦l±sk Górny
Las Segiecki (CA48, Gorczyca J. et Ch³ond D. 2005, Gorczyca J. 2007), Miasteczko ¦l±skie (CA59, Gorczyca J. et Ch³ond D. 2005, Gorczyca J. 2007), Ostrowy (CB52, Ch³odny J. 1978, Ch³odny J. 1983, Gorczyca J. et Ch³ond D. 2005, Gorczyca J. 2007), Piekary ¦l±skie (CA58, Bugaj-Nawrocka A. et Gorczyca J. 2013), Pustynia B³źdowska (CA97, Gorczyca J. et Herczek A. 1989, Lis J.A. et Lis B. 1998a, Gorczyca J. et Ch³ond D. 2005, Gorczyca J. 2007), Strzelce Opolskie, I (CA09, Gorczyca J. et Ch³ond D. 2005, Gorczyca J. 2007), ¦wierklaniec (CA59, Lis J.A. 1987b, Lis J.A. 1989b, Lis J.A. et Lis B. 1998a, Gorczyca J. et Ch³ond D. 2005, Gorczyca J. 2007), Tarnowskie Góry (CA49, Lis J.A. 1989b, Lis J.A. et Lis B. 1998a, Gorczyca J. et Ch³ond D. 2005, Gorczyca J. 2007)

Wyæyna Krakowsko-Wieluńska
Ciecierzyn, I (CB82, Gorczyca J. 1994a, Gorczyca J. et Ch³ond D. 2005, Gorczyca J. 2007), Lus³awice (DA82, Gorczyca J. 1994a, Gorczyca J. et Ch³ond D. 2005, Gorczyca J. 2007), Olsztyn, II (CB72, Gorczyca J. 1994a, Gorczyca J. et Ch³ond D. 2005, Gorczyca J. 2007), Popów (CC44, Gorczyca J. et Ch³ond D. 2005, Gorczyca J. 2007),


Lista wszystkich publikacji z pe³nymi tytu³ami.

Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2018.