START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Chlamydatus pulicarius

Chlamydatus pulicarius:
Ciało czarne pokryte jasnymi, nieco odstającymi włoskami, błona na skrzydłach ciemna, drugi człon czułków prawie całkowicie czarny u samca, u samicy z jaśniejszą częścią apikalną. Uda jasne, na końcu jedynie z ciemnymi małymi plamkami, czarne punkty na goleniach są znacznie mniejsze niż średnica goleni. Gatunek znany z licznych krajów Europy, ale także z Azerbejdżanu i azjatyckiej części Kazachstanu. W Polsce bardzo pospolity, podawany z całego kraju, związany jest troficznie z różnymi gatunkami roślin zielnych takich jak Artemisia Cirsium, Ceniaurea, Achillea. Występuje także na niektórych roślinach uprawnych. Prawdopodobnie ma dwa pokolenia w roku i zimuje w stadium jaja. Owady dorosłe pojawiają się od czerwca do września. Długość ciała samców 2,4-2,7, długość ciała samic 2,3-2,7 mm.

Rysunki za Gorczyca 2004; głowa, widok z boku:

Na podstawie:
Gorczyca J. 2004. Klucze do oznaczania owadów Polski, nr. 168, Część XVIII, Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, Tasznikowate - Miridae. Podrodzina: Phylinae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.